УВЕРЕНОСТ НА КЛИЕНТА ПРИ РЕЗЕРВАЦИЯ

Чрез Raiting Care Вие ще ускорите взимането на решение на клиента. Ще повишите доверието му, като му предложите поразително виртуално изживяване, което е толкова реално, че вашите бъдещи гости ще се чувстват като че ли са вече на почивка!

Какво биха правили през деня? Е въпрос на всички ваши бъдещите гости.

Информационните точки, които ще бъдат интегрирани към вашите виртуални турове, ще им създадат една цялостна представа, какво биха могли да правят в и извън вашия хотел. Чрез Raiting care, те вече ще знаят какво да очакват от вас! Така лесно и предварително всеки ваш клиент ще планира целият си престой при вас.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ИНДИВИДУАЛНА ОФЕРТА
ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ НА ИМЕЙЛ: info.ratingcare@gmail.com
ИЛИ СЕ ОБАДЕТЕ НА ТЕЛ: +359 88 8430528

ВИЖ ПРИМЕРЕН ПРОЕКТ
Нашата оферта